فهرست بستن

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان: ۹۵ درصد خسارت سیل ناشی از تصرف غیرقانونی حریم رودخانه هاست

به گزارش نصر به نقل از ایرنا، مجتبی جلیل زاده در بازدید از وضعیت رودخانه های شهرستان ورزقان همکاری و رعایت مسیر رودخانه ها را…